จอใหญ่ (LED)
1 จอ
ความจุ
800 คน
ห้องเปล่า (Studio)
~440 ตร.ม.
ขนาดพื้นที่
1,000 ตร.ม.

RATE CARD 2019

Price as per stated
  • ค่าประกันสถานที่ (ได้รับคืนภายใน 7-15 วันเมื่อจบงาน) 100,000 บาท
  • ค่าบริการระบบไฟฟ้า ราคาเหมา 10,000 บาท
  • ค่า Big Cleaning* 10,000 บาท ต่อ 1 Event
  • ค่าบริการระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า ส่วนเกินจากเวลาปกติ 10.00 น. – 22.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 3,000 บาท
*ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการนำทีมเข้ามา Big Cleaning เอง ความสะอาดต้องสะอาดตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด

SPECIAL RATE CARD 2019

Special price as per stated
  • ค่าประกันสถานที่ 30,000 บาท (ได้รับคืนภายใน 7-15 วันเมื่อจบงาน)
  • ค่าบริการระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า ส่วนเกินจากเวลาปกติ 10.00 น. – 22.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 3,000 บาท

ระบบไฟพื้นฐาน

ไฟพาร์จำนวน 100 ดวง (ติดตั้งจำนวน 97 ดวง สำรอง 3 ดวง); Moving Light จำนวน 10 ดวง; เสา LED; บอร์ดคุมไฟ จำนวน 1 เครื่อง

ระบบเสียงพื้นฐาน

ลำโพง จำนวน 4 ตัว; ลำโพง Sub Woofer จำนวน 2 ตัว; ไมค์โครโฟน จำนวน 6 ตัว; Mixer เสียง จำนวน 1 เครื่อง

จอ LED

ขนาด 3.9 x 6.5 ความละเอียด P3 พร้อมบอร์ดต่อจอ LED จำนวน 1 ชุด Ratio 16 : 9

ระบบอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 400/400 Mbps

ห้อง Broadcast

Broadcast system available

เก้าอี้นักแข่ง

จำนวน 74 ตัว

โต๊ะนักแข่ง

จำนวน 72 ตัว

โต๊ะนักพากย์

จำนวน 1 ตัว
X