Shell Advance Masterclass

Shell Advance จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งสร้างประโยชน์และมอบความรู้แก่ช่างมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศ จัดการแข่งขัน Shell Advance Masterclass : ก้าวตามฝัน สู่การเป็นช่างระดับโลก พร้อมพาผู้ชนะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน Shell Advance Masterclass Global Competition ชิงของรางวัลอีกมากมาย

Leave a reply

Event Detail

September 19, 2019 12:00 am
September 20, 2019 12:00 am
Din Daeng, Bangkok, Thailand

Organizers

Shell
X