All Events

Bookiezz The First Concert
The Street Ratchada
Dec 22-2018 Free

Bookiezz The First Concert

Past

งานคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของศิลปินร้อค บุ้คกี้ เจ้าของเพลงดัง นนทก และเพลงประกอบเกมส์
Free Fire

Free Fire Party
The Street Ratchada
Dec 1-2018 Free

Free Fire Party

Past

งานแข่งขันเกมส์มือถือ Free Fire 2018

Echo Ve Contest
The Street Ratchada
Oct 18-2018 Free

Echo Ve Contest

Past
งานแข่งขันภาษาอังกฤษระดับอาชีวะ ระดับประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา และนักศึกษาอาชีวะจากทั่วประเทศ และยังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตจากวง The Musketeers อีกด้วย
DBTM Workshop
The Street Ratchada
Sep 13-2018 Free

DBTM Workshop

Past

กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ เข้ามาศึกษากระบวณการออกแบบพื้นที่ การจัดการอีเว้นท์ และกิจกรรมรูปแบบกลุ่ม

ROV SPU Championship
The Street Ratchada
Sep 11-2018 Free

ROV SPU Championship

Past

การแข่งขันระดับอุดมศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่และระบบการแข่งจาก Thailand Esports Arena

Thailand E-sports Challenge
The Street Ratchada
Aug 17-2018 Free

Thailand E-sports Challenge

Past

งานแข่งขันอีสปอร์ตในเกมส์ PUBG Mobile และ FIFA เพื่อค้นหาตัวแทนเขตกรุงเทพฯ

X